Mykland Storvald


Skip Navigation Links

free web counter
    

Styret


Leder:    Trygve Usterud
Styremedlem 1:    Ola Haugland
Styremedlem 2:    Nils Erik Usterud
Styremedlem 3:    Olav Mjåland
Styremedlem 4:    Kjell Mjåland
Vara 1:    Olav Oddbjørn Håland
Vara 2:    Eivind Auestad
Revisor 1:    Sigrid Anne Ramse
Revisor 2:    Inger Lene Håland
Valgkomite 1:    Erik Usterud
Valgkomite 1:    Trygve Sperre
Valgkomite 3:    Åshild Risdal
Sist oppdatert 20.04.2023 19:41:12 Kontakt oss: Trygve Usterud (Trygve-u@online.no) mobil: 909 394 27
Web ansvarlig: Eivind Auestad (dnivie72@hotmail.com) mobil: 977 144 70
Org.nr. 995 719 975