Mykland Storvald


Skip Navigation Links

free web counter
    

Hovedside


Jaktlag og jeger 2020, Mykland Vilt AS
www.settogskutt.no
Nye jakt- og fangstider
Regler ved skadeskyting
Aldersbestemmelse av elg
Registrer deg som lisensjeger
Tildelings brev Mykland Storvald
Årsmelding 2021
Regnskap 1
Regnskap 2
Valgkomiteens innstilling 2022
Driftsplan elg raadyr 2022-2024
Driftsplan hjort 2022-2024
Fellingsresultat elg 2021
Fellingsresultat hjort 2021
Fellingsresultat rådyr 2021

Sist oppdatert 24.04.2022 19:02:49 Kontakt oss: Trygve Usterud (Trygve-u@online.no) mobil: 909 394 27
Web ansvarlig: Eivind Auestad (dnivie72@hotmail.com) mobil: 977 144 70
Org.nr. 995 719 975