Mykland Storvald


Skip Navigation Links

free web counter
    

Hovedside


Fellingsrapport 2017
2017 Hjortefelling
2017 raadyrfangst
Tildeling elg og hjort 2017
Felt hjort i 2017
Storvilt pr�ve 2017
Nye jakt- og fangstider
Driftsplan for elg 2016-2018
Regler ved skadeskyting
Aldersbestemmelse av elg
Registrer deg som lisensjeger

Sist oppdatert 03.10.2017 21:34:00 Kontakt oss: Trygve Usterud (Trygve-u@online.no) mobil: 909 394 27
Web ansvarlig: Eivind Auestad (dnivie72@hotmail.com) mobil: 977 144 70
Org.nr. 995 719 975