Mykland Storvald


Skip Navigation Links

free web counter
    

Årsmøter - 2012


2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

Faktaark for elg Vegaarshei viltlag-Februar 2012
Jakta i fjor og nye forskrifter
Rådyr Forskrifter
Vedlegg til faktaark
Vegårdshei Viltlag
Årsmøte 2012 med årsmelding og regnskap for storvaldet
Styret 2012 Vedtatt årsmøtet
Styret 2012
Årsregnskap 2012.pdf
Årsmøteprotokoll 2012
Sist oppdatert 20.04.2023 19:41:12 Kontakt oss: Trygve Usterud (Trygve-u@online.no) mobil: 909 394 27
Web ansvarlig: Eivind Auestad (dnivie72@hotmail.com) mobil: 977 144 70
Org.nr. 995 719 975