Mykland Storvald


Skip Navigation Links

free web counter
    

Dokumenter - 2012


| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

Kvoter Elg og Hjort 2012
Storviltprøva 2012
Elg og rådyrforvaltning i Froland – skriv fra Viltnemnda
Froland Viltnemnd vedtak juni 2012
Sett elg skjema
Info til jaktlag om slakting og kjøttskjæring
Forskrift om forvaltning av hjortevilt for 2012
Forskrift om jakttider for 2012
Årsregnskap 2012
Sist oppdatert 20.04.2023 19:41:12 Kontakt oss: Trygve Usterud (Trygve-u@online.no) mobil: 909 394 27
Web ansvarlig: Eivind Auestad (dnivie72@hotmail.com) mobil: 977 144 70
Org.nr. 995 719 975